Watchbot na ochranu osobných údajov

Poznáte to – reťaz je len tak silná, ako jej najslabšie ohnivko.

Dnes, keď sú technológie zabezpečené antivírmi, firewallmi a ďalšími službami na zabezpečenie, zostáva najslabším miestom človek. Odolnosť  zamestnancov v priebehu času kolíše; po školení a po incidentoch sú opatrnejší, časom však ich ostražitosť klesá.

Naše riešenie GDPR WatchBot sa zameralo na dve výzvy. Prvou je monitorovanie zmien, ktoré život prináša a ktoré nejakým spôsobom zasahujú do zabezpečenia osobných údajov. Druhou výzvou je udržiavanie vysokej úrovne povedomia o ochrane osobných údajov, ktoré sú pod kuratelou jednotlivých zamestnancov.

VIRTA GDPR watchbot

WatchBot pravidelne komunikuje s každým zo zamestnancov, overuje ich povedomie o potrebe ochraňovať, monitoruje zmeny a pomocou modelov strojového učenia hľadá riziká vo vedomostných medzerách poverených pracovníkov. A to všetko ľahko, rýchlo a s určitou mierou odľahčenia.

Naša Gerda – tak voláme nášho GDPR WathBota – dokáže príjemne konverzovať a nenásilne vzdelávať neobmedzené množstvo zamestnancov. V kombinácii so vzdelávaním zlepšuje odolnosť celého systému pred stratou a zneužitím osobných údajov.

Viac o vzdelávaní GDPR na https://gdprlive.eu

Viac o Gerde na gerda@gdprlive.eu