Virtuálne náborové stredisko

Tak, máme za sebou prvú skúsenosť z horúcej reality. Obstáli sme.

Samozrejme, realita ukázala, kde sme sa trafili a kde nie, kde sme prestrelili a kde sme ani netušili, že sa môže nachádzať nejaká oblasť hodná pozornosti.

Ak to ale zhrniem;

  • Podarilo sa nám nájsť a osloviť cieľovú skupinu (študenti 20-25), primárne cez FB, presvedčiť ich na registráciu na hodnotiaci portál.
  • Hodnotiaci portál je 100% smartphone friendly a ide aj na EDGE signále a aj na starých zariadeniach.
  • V hodnotiacom portáli našli zoznam požadovaných spôsobilostí. Vybrali si tie, o ktorých si mysleli, že sú v nich dobrí a otestovali sa.
  • Testovacia metodika bola postavená na prvotný screening postoja, fundamentu a skúseností v danej doméne.
  • Validitu sme nenastavovali priveľmi ambiciózne, podstata bola v získaní relevantného kmeňa a separácie nerelevantných uchádzačov.
  • Ďalšia fáza nás čaká v stave optional – prvé zaškolenia a príprava pred face-to-face recruitmentom