Stavebná spoločnosť

Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci je tu od nepamäti. Rovnako dlho ako pracovné úrazy. V stavebníctve je obzvlášť dôležitá, keďže následky bývajú veľmi vážne.

Koľko školení o bezpečnosti taký stavbár zažije? Koľko poučení si vypočuje? A predsa sa stane.

Productinfo rieši vzdelávanie produktov, no tou taká stavba je. A jej stavba je výrobným procesom v ktorom BOZP má svoje miesto. Práve preto sme pripravili nenáročné, ľahké ale hlavne aktívne vzdelávanie o bezpečnosti pre pracovníkov na  stavbách. Je dostupné z mobilu a umožňuje adaptovať reálnu situáciu, či špecifiká stavby formou One Point Lessons (OPL) pre každú stavbu, či špecializáciu na nej.

productinfo velke firmy s vlastnym SW