Obchodná spoločnosť v poisťovníctve

Productinfo umožňuje udržiavať úroveň a kvalitu reprezentantov

Hlavnou ingredienciou obchodného vzťahu sú ľudia. Zákazník na na jednej strane, nech aj podpisuje kontrakt v mene firmy, či spoločenstva a zasa človek – osoba zastupujúca dodávateľa. V poisťovníctve známa ako reprezentant, alebo skrátene REP.

Práve títo ľudia určujú pravdepodobnosť uzavretia zmluvy a zakladajú predpoklady k úspešnému naplneniu zmluvy, alebo naopak, k nespokojnosti a poškodeniu dobrého mena inštitúcie, v ktorej mene reprezentant koná.

Productinfo ponúka sofistikovaný systém online školenia reprezentantov, online testovania ich znalostí a vnímania firemných hodnôt, ktoré prenášajú na rokovania s klientmi. Rýchle mobilné riešenie dokáže pomôcť lokálnym a produktovým manažérom spravovať svoj tím reprezentantov nezávisle od lokality, kde pôsobia.

Okamžitá odozva na zmeny, zaškoľovanie do nových produktov, riešenie otázok a podnetov, kazuistika a mnoho ďalších funkcií zvyšuje možnosti spoločnosti pri získavaní spokojných klientov, udržiavaní si ich priazne a ďalšom cross sale.