Naše činnosti

Plný katalóg našich činností prevedených do mapy

all

intersect

Kto sme a kto je VIRTA?

VIRTA o.z. je staršia, teda má prednosť. Občianske združenie komunitného vzdelávania VIRTA skúma, testuje a vyhodnocuje možnosti vzdelávania komunít a vedomostného manažmentu. Združenie tiež realizuje neziskové projekty a rôzne pilotné projekty. VIRTA s.r.o. má zas za úlohu zabezpečovať plnú prevádzku a udržovať všetky dohodnuté úrovne služieb.

virta_detailed

intersect

Oblasti činností jednotlivo

 inf  litDistribúcia informácií v kontexte s vlastnou kognitívnou funkciou
 vedom litVizuálne indexovanie pre vedomostné databázy – Visual indexing to Knowledge

lit Sociálne nástroje a prvky gamifikácie pre vedomostný manažment

litMobilné rozhranie pre vedomostný cloud

 spos  litMobilné a sociálne riešenie pre evidenciu a verifikáciu zručností SkillsMill

litKompetenčný manažment vhodný pre integráciu s BI

 zlep  litProcesná a aplikačná podpora procesu zlepšovania

litProcesná a aplikačná podpora procesu inovácií

 vzd  litAuthoring – digitalizácia vzdelávacieho obsahu

litRiadenie a podpora výroby užívateľom generovaného vzdelávacieho obsahu – User generated content

litRealizácia face-to-face vzdelávania

litRealizácia e-learningového vzdelávania

litRealizácia a podpora vzdelávania formou Virtual class

litMobile & social learning

litNávrh, realizácia a prevádzka Learning management systems

 prod  litProduktové vzdelávanie predajcov – Shopfloorl stuff product learning

litPodpora Onboardingu pre predajcov aj dočasných brigádnikov

litProduktové vzdelávanie zákazníckych komunít

 zak  litKomunitný manažment zákazníckej skupiny inovátorov

litKomunitný manažment zákazníckej skupiny „early adopters“

litHľadanie a komunitná podpora doménových lídrov z radov zákazníkov

Distribúcia informácií v kontexte s vlastnou kognitívnou funkciou