SkillsMill

SkillsMill. Univerzálny nástroj na evidenciu, riadenie a verifikáciu hodnoty zamestnanca z dynamicky meniacich sa pohľadov.

Riešenie pokrýva proces hodnotenia zamestnancov, sledovania a evaluácie podkladov pre riadenie kompetencií. Priamo zasahuje do rozhodovania o stratégiách rozvoja ľudských zdrojov, do systému odmeňovania a tvorby podkladov pre decision support.

Riešenie prináša možnosť merať a riadiť hodnotu zamestnancov a podporovať rozhodnutia o investíciách do nich a sprehľadňuje hospodárenie s ľudskými zdrojmi.

Ceny a plánovanie nákladov

 Android app light  bezplatne
 Firemná licencia bez integrácie  Od 145,00 € na team a rok
 Integrované riešenia  Od 378 € na mesiac

Referencie