ProductInfo

Productinfo – Efektívny a agilný nástroj na riadenie kompetencií zamestnancov prichádzajúcich do styku s klientom, zameraným na vedomosti o predávanom produkte.

Meníme proces distribúcie informácií a parametrov o produkovanom tovare, meníme proces zaškoľovania predajcov. Implementácia zahŕňa vystavanie produktového kontentu, registráciu produktových manažérov. Na strane retailu zas registráciu predajcov, manažérov predajní a exekutívy reťazca, shop-floor zamestnancov a v prípade želania aj klientskej komunity.

Riešenie zrýchli distribúciu informácií, dokáže ich meniť v reálnom čase a dokáže sledovať a riadiť proces distribúcie.

 

  Produktové
vzdelávanie
zamestnancov
Správa
spôsobilostí
zamestnancov
Hodnotenie
zamestnancov
Produktové
vzdelávanie
klientov
Vzdelávanie
komunity
zákazníkov
Retail siete *** *** * * ***
Služby * *** *** / ***
IT spoločnosti *** *** ** *** /
Živnostníci * ** *** * ***
Malé a stredné podniky *** *** *** *** ***
Zdravotníctvo / * / *** ***
Tretí sektor *** *** *** *** ***

*** veľmi vhodné
**   vhodné
*     použiteľné
/     individuálne

 

Referencie

evo  dco