Ochrana osobných údajov

Prehliadanie portálu spoločnosti VIRTA nevyžaduje, aby ste uviedli Vaše osobné údaje.

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie

VIRTA rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov VIRTou.
Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Ak ste zákazníkom, uchádzačom o pracovnú pozíciu, súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu (v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom), a ak ste návštevníkom webových stránok VIRTA, nájdete tu.

Podpora pri správe Vašich práv na ochranu Vašich osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, zašlite nám otázku na sukromie@virta.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.