Contexted Knowledge

Contexted Knowledge. Vedomostný manažment s kontextovým rozmerom pripravený na podporu rozhodovania.

Contexted Knowledge je informačným systémom na podporu rozhodovania, podporuje taktické a operatívne riadenie, je založený na využívaní optimalizačných a simulačných algoritmov. Pomáhajú svojim užívateľom pri rozhodovaní vo svojej praxi.

Užívateľ tu môže porovnávať priebežné výsledky riešení so svojimi predstavami a podľa toho ovplyvňovať ďalší priebeh riešení.

Tieto systémy poskytujú používateľovi ponuky riešení a prípadným kladením otázok usmerňujú jeho postup. Dávajú rozhodovateľovi súbor variant, urýchľujú a spresňujú odhady ich dôsledkov a identifikujú riziká.

Smerovanie používateľa na vyhľadanie kľúčovej informácie z ktorejkoľvek úrovne začatia vyhľadávania. Systém obsahuje samoučiacu sa inteligenciu, ktorá analyzuje kontext záznamov a podľa toho ponúka ďalšie doplnenia vyhľadávania.
Systém však striktne udržiava plnú štruktúru odborným garantom predpísaných kontextov v samotnom rozhodovacom procese, ktorý je spracovaný v prehľadne vizualizovanom prostredí.