Kto je VIRTA

Kto je VIRTA?

VIRTA s.r.o. je spoločnosť zameraná na dodávanie a zabezpečenie riešení v oblasti ľudských zdrojov. Alebo inak, staráme sa o ľudí, aby sa im pracovalo a žilo lepšie. Pozeráme sa do budúcnosti a hľadáme cesty a spôsoby, ktoré nám pomôžu realizovať Vaše plány. Hľadáme a vyvíjame a overujeme riešenia s našim partnerom Združením komunitného vzdelávania VIRTA. Vďaka tomuto výskumu získate užitočné a overené služby, ktoré prinesú osoh Vám, Vašim zákazníkom ale aj nám, Vašim partnerom pri ceste za horizonty.

Prečo VIRTA?

Kľúčové výhody pre klientov:

1) Najpokrokovejší systém na spracovanie vstupov pre výrobu vzdelávacieho obsahu – viac
2) Najefektívnejší proces výroby vzdelávacieho obsahu a jeho distribúcie – viac
3) Najdlhšie budovaná podpora zákazníckych komunít

VIRTA ako

Čo robí VIRTA

VIRTA dodáva riešenia pre správu a zlepšovanie komunít. Podporujeme zamestnanecké komunity, odborné komunity, záujmové komunity ale aj komunity zákaznícke. Tieto komunity mapujeme, meriame, pomáhame nájsť priestor pre zlepšenie a následne ich vzdelávame, vedieme k rastu, alebo odporúčame zmeny.

VIRTA tools
VIRTA know
VIRTA

Ako to robíme

Pre prácu používame digitálne technológie, sociálne nástroje na sieťach a vlastné – unikátne riešenia pre mapovanie, hodnotenie a riadenie cieľových skupín. Nie je to ľahká práca, ale baví nás. A ešte nás baví robiť ju dobre a stále lepšie a lepšie.
Vieme počúvať, pozorne a trpezlivo. Len vďaka našim zákazníkom vieme ponúknuť hodnotu a úžitok.