Utilizácia zamestnancov a ich zdielanie

  Utilizácia zamestnanca, alebo lepšie, efektívne využitie kapacít zamestnanca je jednou z najťažších úloh pre manažérov.

  Obzvlášť náročná je táto úloha v doménach s vysokou pridanou hodnotou. Dosiahnuť tu priemernú utilizáciu nad 70% môže byť veľký strašiak. Aj naopak – priveľká utilizácia – je problém.

  Aké nástroje na riadenie má bežný manažér?

  Excel s forecastmi, systém na objednávanie výkonov a vykazovanie? OK, sledovanie a kontrola je zvládnutá takmer všade.

  No a aké mechanizmy máme na riadenie eskalovaných problémov?

  Nooo, tu sa riešia veci ad hoc, systematizácia je skôr na úrovni plánovania.

  Zdieľanie zamestnancov ako riešenie

  V bežnom tíme je prirodzené ak sa úlohy prerozdeľujú podľa voľných kapacít. Nad týmom to už tak bežné nie je a medzi firmami už vôbec nie. A pritom systém freelancerov funguje pomerne úspešne. Zdieľajú svoje skills a dodávajú ich podľa aktuálneho dopytu.

  Systémová podpora zdieľania zamestnancov

  Popri nárokoch a úlohách, ktoré manažéri majú, je ešte ďalšia agenda zdieľania zdrojov trocha mimo mysu. To sa nám však nezdalo správne a tak sme sa rozhodli doplniť funkcionalitu zdieľania zdrojov do riešenia SkillsMill, kde systematicky riešení zamestnanci a ich skills môžu byť ponúknutí na zdieľanie vo vnútri organizácie, alebo aj externým záujemcom.

  Ponúknuť môžete skills – spôsobilosti, ktoré vo Vašom tíme sú, alebo ich kombinácie, alebo priamo ľudí, ktorých nemáte vyťažených. Samozrejme pod plne nastaviteľnou kontrolou oprávnení kde a čo sa môže zdieľať.

   

  Tešíme sa na predstavenie tejto funkcionality, premiérovo v Microsoft Office 365 Store. Budeme Vás priebežne informovať.

     

  1 Comment

  Comments are closed.