Riadenie vedomostí a Business Intelligence

    Ako sledovať, mapovať a riadiť informácie, ktoré nie sú štruktúrované, nemajú jednotný jazyk a kategorizáciu?
    A predsa je nevyhnutné ich porovnávať s štruktúrovanými dátami, dávať ich do súvislosti s KPI a s výstupmi z Quality managementu…
    Ja vidím cestu v sociálnom softvéri, v jeho schopnosti poňať vzťahy, hodnotu a kontext záznamov.
    Už len namapovať kontext k produktovej, procedurálnej a ku vzťahovej kvalite v organizácii.