Ako chápu vzdelávanie na pracovisku tvorcovia authoringových riešení

Workplace learning